Klachtenafhandeling

We trachten de behandeling van alle gegevens zorgvuldig af te handelen. Mocht u desondanks als lid toch een klacht hebben, mail of schrijf het ons dan.